top of page

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hombergh Lomm kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hombergh Lomm, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hombergh Lomm verstrekt. Hombergh Lomm kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

 

WAAROM HOMBERGH LOMM GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Hombergh Lomm verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hombergh Lomm uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

 

HOE LANG HOMBERG LOMM GEGEVENS BEWAART

 

Hombergh Lomm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

 

DELEN MET ANDEREN

 

Hombergh Lomm verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Hombergh Lomm worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hombergh Lomm gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Indien Hombergh Lomm  gebruik maakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hombergh Lomm bij Google zoekresultaatpagina’s zijn, zal de verkregen informatie met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht worden naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hombergh Lomm te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hombergh Lomm heeft hier geen invloed op.

Hombergh Lomm heeft Google geen toestemming gegeven om via Hombergh Lomm verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze mail. Hombergh Lomm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

BEVEILIGEN

 

Hombergh Lomm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hombergh Lomm maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hombergh Lomm verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hombergh Lomm op via onze mail. www.homberghlomm.com is een website van Hombergh Lomm.

Hombergh Lomm is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Industrieterrein Spikweien 56,  5943 AD Lomm

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12045751

Telefoon: +31 77 473 14 50

E-mailadres: info@hombergh.com

bottom of page